Jäsenedut

Luottamusmies apunasi

Vastuu ja oikeusturvavakuutus

Tehy-lehti ja kalenteri

Jäsenmerkki

Lomaedut

Laivaedut

Jäsenkortti

 

Tehyn jäsen saa työhönsä liittyvää asiantuntija- ja oikeudellista apua. Tehyn jäsenilleen ottamat vakuutukset ovat välttämättömiä hoitotyössä. Lisäksi Tehyn kautta jäsenet saavat monia matka- ja loma-alennuksia.

Taloudellinen, koulutuksellinen ja ammatillinen edunvalvonta

 • työehtosopimusten noudattamisen valvonta
 • työttömyyskassan jäsenyys ja ansiosidonnainen työttömyysturva
 • luottamusmiesapu työpaikalla
 • työsuojelu- ja yhteistoimintaorganisaatiossa toimivien apu ja tuki
 • ammatilliset opintopäivät ja järjestökoulutus
 • lainopillinen apu työsuhteita koskevissa asioissa

Tehyn jäsenilleen ottamat vakuutukset

 • ammattihenkilön vastuu-ja oikeusturvavakuutus syyte- tai riitatapauksissa
 • potilasvakuutus yksinään toimivalle yrittäjäjäsenelle
 • opiskelijajäsenen tapaturmavakuutus
 • järjestövakuutus
 • vakuutuksia jäsenhintaan

Tarkemmat tiedot vakuutuksista löydät vakuutusyhtiö If:n ylläpitämältä sivustolta.

 

Tarkemmat tiedot jäseneduista  www.tehy.fi